ภาษาไทย

The Siam Society Under Royal Patronage was established in 1904 with a mission to promote knowledge of the culture, history, arts and natural sciences of Thailand as well as those of neighbouring countries. The Society’s activities are guided by its motto: “Knowledge Gives Rise to Friendship” and it welcomes visitors of all nationalities, including non-members, to visit its facilities and join its activities.

The Siam Society presents lectures by local and international experts in English and Thai; organises study trips to historical, cultural and nature sites around Thailand and overseas; holds exhibitions of  books, arts and artefacts; hosts international conferences; is involved in cultural preservation; stages cultural and musical performances; publishes the Journal of the Siam Society, Natural History Bulletin of the Siam Society and scholarly books; owns and operates a library with an outstanding collection of rare books and palm-leaf manuscripts; and has an ethnological museum in a magnificent old teak house situated on its grounds.

In 2012 the Society was awarded "Best Cultural Organisation" status at provincial, regional and national levels by the Ministry of Culture of the Royal Thai Government. In 2013 its Council Minute Books (from 1904-2004) were inscribed in the UNESCO Memory of the World International Register. In 2014 its library was awarded "Outstanding Specialist Library" status by the Thai Library Association, and in 2002 the Society was cited by the Association of Siamese Architects for its excellence in preserving the historically significant buildings within its compound.

Visit us>>>

Join us>>>

Follow us on Facebook


What's New

25 – 26 January 2019
A Pan-Asia Conference on “Heritage Protection: The Asian Experience” The conference will explore how thinking about culture, cultural heritage, and cultural heritage protection in Asian nations differ from the West. The conference aims to stimulate discussion on a range of issues related to these topics in an entirely Asian context. More>>>
Download Program>>>
Download Registration Form>>>

:-- An agreement between the Siam Society under Royal Patronage and the Russian Geographical Society was signed in St. Petersburg, Russia 8 October. According to the agreement, they will cooperate in the development of scientific, geographic, and cultural field. More>>>

:-- JSS Volume 106 has just been published. See the contents here>>>

:-- NHBSS Volume 62 No. 2 has just been published. More>>>

:-- Forthcoming Events (as of April 2018)>>>

LIBRARY

Thai Library Association under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn is pleased to present to the Library of the Siam Society under Royal Patronage the “Award for Outstanding Specialist Library, 2014” More>>>

Photos from workshop on Insect Management in Museums and Libraries>>>

Photos from Study the Ancient Thai Scripts 2018>>>

New Books List>>>

Follow your library on Facebook

MUSIC

A Tale of Youth and of Three Cities: Vienna; Bonn; Hamburg. Gustav Mahler (1860 – 1911): Piano Quartet in A minor. More>>>

Upcoming concerts>>>

Photos from concerts>>>

LECTURES (all lectures are in English unless otherwise stated)

15 November 2018 : 7.00 p.m.
News from the 90s: Bangkok 1890-1899. A Talk by Steve Van Beek. The 1890s were a pivotal decade for Thailand and the world. With his new book, News from the 90s, Steve Van Beek takes us back 120 years to an era that played out each afternoon in the pages of the Bangkok Times newspaper. More>>>

More lectures>>>

STUDY TRIPS

23 – 25 พฤศจิกายน 2561
มรดกภูมิปัญญาชาวบ้าน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม จากเนินมะปราง (พิษณุโลก) ถึงแม่สอด (ตาก)
นำโดย: ดร.วีระชัย ณ นคร, ดร.พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์์ ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเก่า (จังหวัดตาก)
เส้นทางศึกษาสัญจรที่ “พิทักษ์มรดกสยาม”
ขอนำเสนอครั้งนี้ เป็นเส้นทางเชื่อมร้อยเรื่องราวที่หลากหลายไว้ด้วยกัน ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ธรรมชาติ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเมืองเก่า มรดกภูมิปัญญาของชาวบ้านในการรักษาป่าต้นน้ำ และพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียงและยั่งยืน More>>>

24 - 30 November 2018
A VISIT TO SOME OF THE WORLD’S MOST EXQUISITE SCULPTURES IN THE ROCK CUT CAVES AND CAVE PAINTINGS OF MAHARASHTRA STATE, INDIA
Leader: Khun Euayporn Kerdchouay, Senior Consultant of the Siam Society

The state of Maharashtra has Mumbai (Bombay) as its capital and in terms of area is one of the largest states in India. There is a considerable number of places of interest in Maharashtra, particularly the world famous cave temples of Ajanta, Ellora, Elephanta, Karla and Bhaja. More>>>

More study trips>>>