logo
logo

Lecture

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดบรรยาย หัวข้อ

บันทึกสุริยุปราคาแหลมเจ้าลาย พ.ศ. 2418 ค้นพบใหม่จากลอนดอน

บรรยายโดย
รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
วิษณุ เอื้อชูเกียรติ นักวิชาการอิสระด้านดาราศาสตร์และประวัติศาสตร์ สมาชิกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2418 (ค.ศ. 1875) นับจากสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอได้ 7 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชสาสน์เชิญไปถึงนักดาราศาสตร์ในยุโรป พระราชสาสน์เชิญไปถึงนักดาราศาสตร์ในยุโรปให้เข้ามาสังเกตการณ์สุริยุปราคาครั้งนี้ในประเทศสยาม ในฐานะพระราชอาคันตุกะ

ราชบัณฑิตยสมาคมของอังกฤษได้ส่งคณะสำรวจสุริยุปราคาไปยังจุดต่างๆ ในแนวคราส รวมทั้งประเทศสยามตามคำเชิญของพระเจ้าแผ่นดิน คณะสำรวจซึ่งนำโดย ดร.อาเทอร์ ชุสเตอร์ มาถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2418 ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว และออกไปยังค่ายสังเกตการณ์ที่แหลมเจ้าลาย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกัปตันลอฟตัสได้จัดสร้างไว้ล่วงหน้า หลวงอัคนีนฤมิต  และหม่อมเทวาธิราช (แดง อิศรเสนา) เป็นคนไทยที่พระราชทานให้มาช่วยงานคณะสำรวจ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ไปรอที่ค่ายแล้ว รวมทั้งนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ฌูล ฌองแซน เรือรบหลวงอังกฤษลำหนึ่งชื่อแล็ปวิงได้ตามไปสมทบเพื่อช่วยในการเตรียมอุปกรณ์ด้วย

หลังการสังเกตปรากฏการณ์ คณะสำรวจได้เป็นแขกของเจ้าเมืองเพชรบุรี ก่อนกลับเข้ากรุงเทพฯ ได้รวบรวมภาพวาดสุริยุปราคาจากการประกวดหน้าพระที่นั่งไปตีพิมพ์ในรายงานหลังจากนั้นด้วย นิทรรศการชีวประวัติของเซอร์อาเทอร์ ชุสเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เป็นเหตุให้เกิดการสืบเสาะไปจนพบเอกสารบันทึกและภาพถ่ายจากแหลมเจ้าลาย เก็บไว้ในหอจดหมายเหตุของราชสมาคมดาราศาสตร์ ณ กรุงลอนดอน ซึ่งคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทย ได้ไปค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2559 และถ่ายสำเนากลับมา เพื่อการอ่าน แปล และเผยแพร่ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากนี้

วันบรรยาย: วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
เวลา: 14:30 น.
สถานที่: ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

***บรรยายภาษาไทย ไม่มีค่าใช้จ่าย***

For more information, please contact Khun Arunsri or

Office Hours: Tuesday – Saturday 9:00am. – 5:00pm.

The Siam Society is deeply grateful to the James H.W. Thompson Foundation for its generous support of the 2016-2017 Lecture Series.