logo
logo

Lecture

 

เรื่องเล่าจากเจ็ดคาบสมุทร: สยามและโลกเอเชียในบันทึกเปอร์เซียศตวรรษที่ 17. บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

 

 

On Saturday 14 December 2019, at 2.30pm, The Siam Society Under Royal Patronage will hold a special lecture in Thai on the topic of “The Tales from the Seven Seas: Siam and the Asian World in the Seventeenth-Century Persian Description” by Assistant Professor Dr Julispong Chularatana, History Department, Faculty of Arts, Chulalongkorn University. Dr Julispong specialises in Iranian Studies, Islamic Studies, Ayutthaya History, and Art and Architecture History. The event is free of charge.

ค.ศ. 1686 พระเจ้าชาห์สุลัยมานกษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรงส่งคณะราชทูตเดินทางโดยเรือข้ามทะเลหลายพันไมล์สู่แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา  เพื่อเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาสน์แด่สมเด็จพระนารายณ์เป็นการตอบแทนที่กษัตริย์แห่งสยามทรงส่งคณะทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอิหร่าน เรื่องราวการเดินทางในครั้งนั้นได้รับการจดบันทึกไว้โดย มูฮัมหมัดรอบี อาลักษณ์และเลขานุการประจำคณะทูตโดยใช้ชื่อหนังสือว่า “สำเภากษัตริย์สุลัยมาน” (The Ship of Sulaiman)

สำเภากษัตริย์สุลัยมานเล่าถึงการเดินทางไปและกลับของคณะทูตอิหร่านระหว่างเปอร์เซียกับอยุธยาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน และที่ได้สอบถามหรือรับฟังจากคำบอกเล่าของผู้คนร่วมสมัย โดยเรียบเรียงบันทึกในรูปแบบของ “วรรณกรรมการเดินทาง” (Travel literature) ภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมอินโด-เปอร์เซีย ทำให้เนื้อเรื่องสอดแทรกไปด้วยกวีนิพนธ์ วรรณกรรม เรื่องเล่า นิทาน ประสานกับเหตุการณ์จริงร่วมสมัย นำเสนอผ่านการตีความและโลกทัศน์ของปัญญาชนชาวอิหร่านในคริสต์ศตวรรษที่ 17

หลายปีที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้ทุ่มเทให้กับการศึกษา วิเคราะห์และตีความ หนังสือสำเภากษัตริย์สุลัยมานใหม่ทั้งหมดจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นปี ค.ศ. 2019 ภายใต้ชื่องานวิจัยเรื่อง อยุธยาและเอเชียใน “สำเภากษัตริย์สุลัยมาน”: ภาพสะท้อนโลกตะวันออกในบันทึกการเดินทางของชาวเปอร์เซียคริสต์ศตวรรษที่ 17 และในการบรรยายครั้งนี้ ผศ.ดร. จุฬิศพงศ์ จะนำเรื่องราวของอยุธยากับเอเชียในศตวรรษที่ 17 จากเอกสารเปอร์เซียฉบับนี้มาเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์อยุธยาและเอเชียในคริสต์ศตวรรษที่ 17 แล้ว ยังจะเป็นการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับวรรณกรรมการเดินทางในวัฒนธรรมอิสลามให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในสังคมไทยต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยอิหร่าน มีความสนใจด้านมุสลิมศึกษาและอิหร่านศึกษา ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ประวัติศาสตร์ศิลปะ และประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ดร. จุฬิศพงศ์มีผลงานการเขียนหนังสือและบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมากมาย และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมอยู่บ่อยครั้ง

วันที่: วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
เวลา: 14.30 น.
สถานที่: สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 131 ถ. อโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)

For more information, please contact Khun Arunsri or

Office Hours: Tuesday – Saturday 9:00am. – 5:00pm.

The Siam Society is deeply grateful to the James H.W. Thompson Foundation for its generous support of the 2019-2020 Lecture Series.