logo
logo

New Book List April 2010

New book archives>>>

For more information please contact Khun Supharat Roopsuay Tel. 02-661-6470-7 ext. 201.

 

Title Authors/Names Call no.
บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา, 2406-2490 REF 080.9593 น173บ
ชุมนุมเรื่องพระลอ กรมศิลปากร GEN 895.911 พ171ช
ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ยรรยง จิระนคร GEN 951 ย177ป
ประวัติศาสตร์การทูตเกาหลี (ถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2) = The diplomatic history of Korea (until the end of W.W.II) ซอย, วุนซาง GEN 950 ซ118ป
เพชรบุรี สุดารา สุจฉายา GEN 915.9326 พ527
เรียงถ้อยร้อยชีวิต วิจิตรวาทการ วิจิตรา รังสิยานนท์ GEN 923.2593 ว528ร
เศรษฐกิจ-การเมือง เรื่องสุนทรภู่ มหากวีกระฎุมพี สุจิตต์ วงษ์เทศ GEN 895.91109 ศ854
ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไท ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อัญชลี สุสายัณห์, 2495-2545 GEN 959.3035 อ525ค
การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี นิธิ เอียวศรีวงศ์ GEN 959.3024 น343ก
"ตากลาง" หมู่บ้านช้าง แห่งลุ่มน้ำมูล พิทยา หอมไกรลาศ GEN 636.967 พ347ต
กล้วยไม้ป่าเมืองไทย 2 = Wild Orchid of Thailand 2 สลิล สิทธิสัจจธรรม REF 584.15 ส373ก
Bombay Anna : the real story and remarkable adventures of the King and I governess Morgan, Susan GEN 959.3034 M849B
A century in Asia : the history of the Ecole francaise d’Extreme-Orient, 1898-2006 Clementin-Ojha, Catherine GEN 959 C626C
จดหมายจางวางหร่ำ พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น, GEN 895.916 พ346จ
กิจกรรม เทศกาลงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553 กระทรวงวัฒนธรรม GEN 390.09593 ก32ก
ป้อมพระจุลจอมเกล้า กับความเป็นไทยในรัชกาลที่ 5 ชาวันย์ สวัสดิ์ ชูโต GEN 959.3035 ป512
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 2 (จารึกและเอกสารภูมิปัญญาไทย) สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) GEN 959.3 ห 15
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 3 (วรรณคดีและเอกสารตะวันตก) สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) GEN 959.3 ห 15
Lineamenti di arte e architettura tailandese : un manuale per le guide turistiche Chatsuni Sinthusing GEN 720.9593 C494L
สยามประเทศ : การติดต่อโลกภายนอก และพัฒนาการของบ้านเมือง วัณณสาส์น นุ่นสุข GEN 959.3 ว412ส
คณะสงฆ์สร้างชาติ สมัยรัชกาลที่ 5 ปฐม ตาคะนานันท์ GEN 294.3013 ป13ค
เรื่องส่วนพระองค์ใน "ไกลบ้าน" ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย GEN 923.1593 ศ115ร
กาดกองต้า : ย่านเก่าเล่าเรื่องเมืองลำปาง กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล GEN 959.367 ก677ก
คู่มือท่องเที่ยว-เรียนรู้ : สุโขทัย ศรีสัชนาลัย วิไลรัตน์ ยังรอด GEN 915.9336 ว36ค
เทพฮินดู ผู้พิทักษ์พุทธสถาน อรุณศักดิ์ กิ่งมณี GEN 398.21 อ416ท
คู่มือท่องเที่ยว-เรียนรู้ : ล้านนา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุรชัย จงจิตงาม GEN 915.9336 ส857ค
ราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัตนโกสินทร์ สาระ มีผลกิจ GEN 390.22026 ส227ร
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคใต้ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ REF 615.321 พ53ส
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ REF 615.321 พ53ส
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคอีสาน เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ REF 615.321 พ53ส
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ REF 615.321 พ53ส
ต้นตระกูลเจ้าเมือง สายสกุล ณ ในเมืองสยาม กัลยา เกื้อตระกูล GEN 929.42 ก 217ต
ต้นตระกูลขุนนางสยาม กัลยา เกื้อตระกูล GEN 929.42 ก217ต
การค้าและการเมืองใน พระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์ อานนท์ จิตรประภาส GEN 959.303 อ64ก
ประวัติ วิวัฒนาการ และการประยุกต์ใช้ การแพทย์แผนไทย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ GEN 615.88 พ53ป
คู่มือเวชกรรมแผนไทย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ GEN 615.882 พ53ค
ผักพื้นบ้านกับสังคมไทย ประชิด วามานนท์ GEN 635 ผ259
เครื่องปรุงในอาหารไทย ศรีสมร คงพันธุ์ GEN 641.5 ค753
พรรณไม้หอม : สมุนไพรกับวัฒนธรรมไทย ตอนที่ 3 เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ GEN 615.321 พ53พ
ไม้ริมรั้ว : สมุนไพรกับวัฒนธรรมไทย ตอนที่ 2 เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ REF 615.321 พ53ม
จีนกับโลกมลายู นิมะ, นิรอมลี GEN 951 น64จ
พระราชวังพญาไท ในวันวารห้าแผ่นดิน กรรณิการ์ ตันประเสริฐ GEN 728.82 ก173พ
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ GEN 808.84 พ763ฟ
รอยลูกปัด = Beyond beads           บัญชา พงษ์พานิช GEN 391.7 บ213ร
ฮักแพง เมืองลาว สุมิตรา จันทร์เงา GEN 959.4 ส837ฮ
Shirin Fozdar Ong, rose GEN 920.0272 R798S
สารานุกรมอันดามัน ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ REF 551.465 ธ314ส
ชำแหละแผนยึดกรุงธนบุรี ปรามินทร์ เครือทอง GEN 923.1 ป172ช
บุษบาบรรณ : รวมบทความทางวิชาการ และบทแปลวรรณกรรมตะวันตก พวงคราม พันธุ์บูรณะ GEN 808.8 บ481
History of Kannada literature Narasimhacharya, R. GEN 894.814 N218H
แกะรอยพระคเณศ อรุณศักดิ์ กิ่งมณี GEN 294.5211 อ416ก
แกะรอยพระมาลัย เด่นดาว ศิลปานนท์ GEN 291.3123 ด57ก
A history of Telugu literature Chenchiah, M.L. P GEN 894.827 C518H
พิพิธภัณฑ์ Unlimited    ปณิตา สระวาสี GEN 069.09593 ศ734พ
Celebrating the Diamond Jubilees of a great monarch in 2010< Amporn Samosorn GEN 959.39231 A526C
Marine Biodiversity Total Foundation GEN 577.79593 M338
Traveler's guide book Ratchaprasong Pathumwan area                Bangkok tourism division GEN 910.019593 T779
บทเรียนจาก 18 พฤษภา มหาวิปโยค กับ การฟื้นฟูบูรณะชาติบ้านเมือง ประเวศ วะสี GEN 320.9593 ป171บ
ฮักแพงแจ้งใจ         ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ GEN 327.5930594 ฮ226
Reflections : One year in an Isaan village circa 1995 Boon Song Klausner GEN 920.029593 R332*
ซ้อมรบเสือป่า 2466 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว GEN 369.43 ม12
Archaeology in India The government of India GEN 726.954 A669
อาจารยบูชา (Acaryapuja) : สรรพสาระ ประวัติศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรมไทย                        วินัย พงศ์ศรีเพียร GEN 959.3 ว619อ
The Rockefeller Foundation Bellagio center The first 50 years Rachel Christmas Derrick REF 061.3 R119R
The autobiography of a forest monk Phra Rajanirodharangsee GEN 294.3657 P576A
มหัศจรรย์ดอกไม้ป่า ชาธร สิทธิเคหภาค GEN 580 ช24ม
คู่มือดูดอกไม้ป่า ชาธร สิทธิเคหภาค GEN 580 ช24ค
Forty-five years of the Buddha Siri Buddhasukh GEN 294.361 F745
Intuitive Awareness Ajahn Sumedho GEN 294.344 S955I
Anagarika Dhamapala in spiritual quadruplets Shrikant Prasoon GEN 294.1 P911A
Sons and daughters of the Buddha : Daily meditations from the Buddhist tradition Christopher Titmuss GEN 294.3 T621S
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ : ภาษาไทย เขมร อัญชนา จิตสุทธิญาณ GEN 959.3023 พ331
สยามเทวะ       สุรศักดิ์ ทอง GEN 211 ส47ส
Ayutthaya : Guide to art & architecture Thawatchai Ongwuthivet and Wilairat Yongrot GEN 720.9593 T369M
ศาลเจ้า ศาลจีน ในกรุงเทพฯ กุลศิริ อรุณภาคย์ GEN 915.93 ก649ศ
ดูรู้ พุทธประวัติ วิไลรัตน์ ยังรอด GEN 264.3187 ว36ด
พัฒนาการและบทบาท ของพระพุทธศาสนา บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา           ชัยวุฒิ พิยะกูล GEN 294.39593 ช117พ
Timor lorsa'e  : Pays au carrefour de l'Asie et du Pacifique  Frederic Durand GEN 959.809 F852T*
พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทย ทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน มหามงกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ GEN 923.1593 ภ
ฅนไทย ใช่กบเฒ่า? : เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย์   ป.อ.ปยุตฺโต GEN 294.308391 ป171ฅ
รักษ์โบราณวัตถุ สมถวิล นิลวิไล GEN 731.0288 ส647ร
คู่มืออ่านสังวัธยาย พระไตรปิฎกสากล กรุงเทพมหานคร GEN 294.382 ค695
หยาดน้ำค้างคือน้ำตาของเวลา อังคาร กัลยาณพงศ์ GEN 895.913 อ112ห
The golden anthology of ancient Tamil literature : Volume 1 Nalladai, R. Balakrishna Mudaliyar GEN 894.811 G618
การเรียนรู้ : ขุมทรัพย์ในตน คณะกรรมาธิการนานาชาติ ว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 GEN 001.2 ค141ก
กาพย์ โคลง กลอน ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ 14 ตุลาฯ วันประชาธิปไตย อังคาร กัลยาณพงศ์ GEN 895.913 อ112ก
โครงการวิจัยและ พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) GEN 069.075 ศ734
A record of the Budhist countries Li Yung hsi , translator GEN 294.3 R311
ชิวิตพวกเราชาวอูรักลาโว้ย แหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ภูเก็ต นฤมล อรุโณทัย, พลาเดช ณ ป้อมเพชร และ จีระวรรณ บรรเทาทุกข์ GEN 305.849593 น276ช
Reflections on Indo-Thai historical and contemporary cultural relations :  proceedings from 4th semenar on Indo-Thai Corrine Phuangkasem GEN 327.0593054 R333
Gandhian way : peace, non-violence and empowerment Anand Sharma GEN 322.4095422 A543G
การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 :รวมพระราชหัตถเลขาและเอกสาร การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 พรสรรค์ วัฒนางกูร GEN 923.1593 C*