logo
logo

Study Trips

สยามสมาคมฯ จัดรายการท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ ค้างคืนวันหยุดสุดสัปดาห์ และเดินทางหลายวันในต่างประเทศ เป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ ศิลปวัฒนธรรม โดยปรกติสมาคมจะเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในสาขาต่างๆ หรือคุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นวิทยากร สมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางจะได้รับความสะดวกสบาย ทั้งด้านอาหาร และที่พัก โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่เหล่านั้นด้วย นอกจากนี้สยามสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งยินดีให้การช่วยเหลือในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้โดยสะดวก

Background

The Siam Society has an on-going programme of Study Trips. These trips range from one day local excursions, to trips to other countries in the region lasting several days. Wherever the trip is heading, the emphasis will be on nature, history, culture and religion. Where possible good facilities are used but this isn't always possible, for example when staying at a forestry station. Study Trips are often lead by scholars with an in-depth knowledge of the place being visited. The Siam Society has many contacts and sometimes this allows members to visit places not open to the general public.

Schedule

 

26 May 2018
An Afternoon Walk Through a Historic Trail
of Rattanakosin Island (Na Phra Lan to Pak Khlong Talad) With a Special Dinner
Leader: Dr. Yongtanit Pimonsathean, Honorary Advisor to The Siam Society Council

Today’s rejuvenated and lively historic neighborhoods, namely Na Phra Lan, Tha Chang, and Tha Tien are the result of the 4 years conservation project, undertaken by The Crown Property Bureau with some contribution by local residents. More>>>

2 June 2018
A visit to historical sites in Phetchaburi
Leader: Khun Eileen Deeley, Council Member of the Siam Society

Phetchaburi, 130 km south of Bangkok, is a charming town with a long history and several outstanding temples. Much of the city’s superb art and architecture reflect its long and rich history. More>>>

4 - 14 June 2018
Discovering the diversity of the land and life in the three Nations in South Caucasus Azerbaijan, Georgia and Armenia
Leader: Khun Somlak Charoenpot, Honorary Secretary of the Siam Society

The mountain range known as the Great Caucasus separates Russia from Georgia and Azerbaijan. Some contend that it also separates Europe from Asia. The main Caucasus range strides from the Black Sea to the Caspian Sea in an endless sequence of snowcapped, rocky peaks, high passes, mountain pasture, deep, green valleys with rushing rivers and a scattering of remote villages. More>>>

23 June 2018
A Visit to Pattaya’s Hidden Gems, Chonburi Province
Leader: Dr. Weerachai Nanakorn, 1st Vice President and Leader of the Natural History Section and Khun Somlak Charoenpot, Honorary Secretary

When mentioning Pattaya, the first thought that comes to most members must be nightlife, seafood, a lively and dazzling city which has become the major tourist hub for both local and foreign tourist. However, only a few tourists and members know that there are must–see places in the area around Pattaya. More>>>

21 – 28 August 2018
"Discovering the Art, Cultures and Natural Beauty of Lake Baikal, the World's deepest and oldest lake"
Organised with the help of the Russian Geographical Society
under the leadership of Khun Pikulkeaw Krairiksh, President of the Siam Society
The Baikal lake is located in Eastern Siberia and is the boundary of two Russian provinces – Buryatia Republic on the south-east shore and Irkutskaya Oblast on the north-west shore. More>>>

18 - 29 September 2018
Gansu : Gateway to Silk Road
Leader: Khun Eileen Deeley, Council Member of the Siam Society

Situated in the northwest of China, Gansu Province marks the end of China proper: its western frontier juts right into the borders of the vast steppes of Mongolia, the unforgiving deserts of Xinjiang and the high mountain wastelands of the Tibetan Plateau. More>>>

21 - 31 October 2018
The Shikoku Temple Pilgrimage
Leader: Ms. Keiko Kimura, Member of The Siam Society

The Shikoku Temple Pilgrimage trip takes us to Japan’s fourth main island to explore Shikoku, a sparsely populated and beautiful, rural region. We traverse it by following part of the 1,200 year old 88 Temple Pilgrimage dedicated to Kūkai (774-835AD) - a.k.a Kōbō Daishi, a salient and still greatly revered figure in Japanese Buddhism. More>>>

Previous trips>>>

Booking

The Siam Society reserves the right to change the programme as necessary. Seats are limited. Please book your place as soon as possible. For further information and bookings please contact Khun Prasert or Khun Supanut.

Payment

Payment for study trips can be made in cash or by MasterCard or Visa at the office, or by bank transfer to the Siam Society travel account, Thai Military Bank, Asoke Branch saving account no. 053-2-18000-7. Please send a copy of the docket to the Society.