logo
logo

Study Trips

สยามสมาคมฯ จัดรายการท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ ค้างคืนวันหยุดสุดสัปดาห์ และเดินทางหลายวันในต่างประเทศ เป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ ศิลปวัฒนธรรม โดยปรกติสมาคมจะเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในสาขาต่างๆ หรือคุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นวิทยากร สมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางจะได้รับความสะดวกสบาย ทั้งด้านอาหาร และที่พัก โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่เหล่านั้นด้วย นอกจากนี้สยามสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งยินดีให้การช่วยเหลือในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้โดยสะดวก

Background

The Siam Society has an on-going programme of Study Trips. These trips range from one day local excursions, to trips to other countries in the region lasting several days. Wherever the trip is heading, the emphasis will be on nature, history, culture and religion. Where possible good facilities are used but this isn't always possible, for example when staying at a forestry station. Study Trips are often lead by scholars with an in-depth knowledge of the place being visited. The Siam Society has many contacts and sometimes this allows members to visit places not open to the general public.

Schedule

 

22 July 2018
A visit to a little known mural painting in five temples in Thonburi
Leader: Mr. Euayporn Kerdchouay, Senior Consultant

The traditional painting of Thailand is an art of great interest as well as of remarkable beauty. To the western eye the most striking paintings are the murals done during the early Bangkok period. More>>>

21 – 28 August 2018
"Discovering the Art, Cultures and Natural Beauty of Lake Baikal, the World's deepest and oldest lake"
Organised with the help of the Russian Geographical Society
under the leadership of Khun Pikulkeaw Krairiksh, President of the Siam Society
The Baikal lake is located in Eastern Siberia and is the boundary of two Russian provinces – Buryatia Republic on the south-east shore and Irkutskaya Oblast on the north-west shore. More>>>

18 - 29 September 2018
Gansu : Gateway to Silk Road
Leader: Khun Eileen Deeley, Council Member of the Siam Society

Situated in the northwest of China, Gansu Province marks the end of China proper: its western frontier juts right into the borders of the vast steppes of Mongolia, the unforgiving deserts of Xinjiang and the high mountain wastelands of the Tibetan Plateau. More>>>

6 - 12 October 2018
Seven days in Cambodia: A visit to some remarkable masterpieces of architecture and statuary remains of the Pre-Angkor, Classical Angkor and Post-Angkor Periods

Leader: Mr. Euayporn Kerdchouay, Senior Consultant

The art and architecture of the ancient Khmer has been classified into periods by French art historians. Each style takes its name from the principal monument built by the ruler of Angkor, with the sequence being based on a combination of epigraphic information, evolution of the temple/mountain concept and architectural elements and types of ornamental carvings. More>>>

21 - 31 October 2018
The Shikoku Temple Pilgrimage
Leader: Ms. Keiko Kimura, Member of The Siam Society

The Shikoku Temple Pilgrimage trip takes us to Japan’s fourth main island to explore Shikoku, a sparsely populated and beautiful, rural region. We traverse it by following part of the 1,200 year old 88 Temple Pilgrimage dedicated to Kūkai (774-835AD) - a.k.a Kōbō Daishi, a salient and still greatly revered figure in Japanese Buddhism. More>>>

27 October - 5 November 2018
DISCOVERING TINY NOTABLE TOWNS AND REMARKABLE VALLEYS IN NORTHERN PORTUGAL
Leader: Khun Pikulkeaw Krairiksh, The President of the Siam Society

Portugal north of the River Douro is rural and unspoilt, yet offers splendid opportunities for cultural sightseeing. Beyond the cultivated valley of the Douro and the fertile Minho rises the remote and romantically named “Behind the mountain”, with its tracts of wilderness and tiny medieval townships. These historic cities will give visitors a fascinating insights into the country’s past. More>>>

23 – 25 พฤศจิกายน 2561
มรดกภูมิปัญญาชาวบ้าน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม จากเนินมะปราง (พิษณุโลก) ถึงแม่สอด (ตาก)
นำโดย: ดร.วีระชัย ณ นคร, ดร.พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์์ ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเก่า (จังหวัดตาก)
เส้นทางศึกษาสัญจรที่ “พิทักษ์มรดกสยาม”
ขอนำเสนอครั้งนี้ เป็นเส้นทางเชื่อมร้อยเรื่องราวที่หลากหลายไว้ด้วยกัน ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ธรรมชาติ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเมืองเก่า มรดกภูมิปัญญาของชาวบ้านในการรักษาป่าต้นน้ำ และพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียงและยั่งยืน More>>>

29 December 2018 - 7 January 2019
A Cultural Tour of the Kingdom of Bhutan
Leader: Mrs. Bilaibhan Sampatisiri, Former President and Honorary Advisor to the Siam Society Council

Sandwiched between mighty neighbours - China to the north and India to the south, Bhutan is a tiny independent country about the same size as Switzerland. Bhutan is one of the most beautiful and isolated places on earth and the last living Vajrayana Buddhist kingdom, where, during the seventh century, the teachings of the Buddha became the country's state religion. More>>>

Previous trips>>>

Booking

The Siam Society reserves the right to change the programme as necessary. Seats are limited. Please book your place as soon as possible. For further information and bookings please contact Khun Prasert or Khun Supanut.

Payment

Payment for study trips can be made in cash or by MasterCard or Visa at the office, or by bank transfer to the Siam Society travel account, Thai Military Bank, Asoke Branch saving account no. 053-2-18000-7. Please send a copy of the docket to the Society.