logo
logo

Study Trips

สยามสมาคมฯ จัดรายการท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ ค้างคืนวันหยุดสุดสัปดาห์ และเดินทางหลายวันในต่างประเทศ เป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ ศิลปวัฒนธรรม โดยปรกติสมาคมจะเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในสาขาต่างๆ หรือคุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นวิทยากร สมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางจะได้รับความสะดวกสบาย ทั้งด้านอาหาร และที่พัก โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่เหล่านั้นด้วย นอกจากนี้สยามสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งยินดีให้การช่วยเหลือในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้โดยสะดวก

Background

The Siam Society has an on-going programme of Study Trips. These trips range from one day local excursions, to trips to other countries in the region lasting several days. Wherever the trip is heading, the emphasis will be on nature, history, culture and religion. Where possible good facilities are used but this isn't always possible, for example when staying at a forestry station. Study Trips are often lead by scholars with an in-depth knowledge of the place being visited. The Siam Society has many contacts and sometimes this allows members to visit places not open to the general public.

Schedule

 

21 - 31 October 2018
The Shikoku Temple Pilgrimage
Leader: Ms. Keiko Kimura, Member of The Siam Society

The Shikoku Temple Pilgrimage trip takes us to Japan’s fourth main island to explore Shikoku, a sparsely populated and beautiful, rural region. We traverse it by following part of the 1,200 year old 88 Temple Pilgrimage dedicated to Kūkai (774-835AD) - a.k.a Kōbō Daishi, a salient and still greatly revered figure in Japanese Buddhism. More>>>

26 – 28 October, 2018
The Study trip to Songkhla and Nakhon Si Thammarat provinces
Leader: Mr. Euayporn Kerdchouay

NAKHON SI THAMMARAT is the second largest town in southern Thailand, and a major religious center, with the most important Buddhist monastery in the southern peninsula. More>>>

27 October - 5 November 2018
DISCOVERING TINY NOTABLE TOWNS AND REMARKABLE VALLEYS IN NORTHERN PORTUGAL
Leader: Khun Pikulkeaw Krairiksh, The President of the Siam Society

Portugal north of the River Douro is rural and unspoilt, yet offers splendid opportunities for cultural sightseeing. Beyond the cultivated valley of the Douro and the fertile Minho rises the remote and romantically named “Behind the mountain”, with its tracts of wilderness and tiny medieval townships. More>>>

23 – 25 พฤศจิกายน 2561
มรดกภูมิปัญญาชาวบ้าน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม จากเนินมะปราง (พิษณุโลก) ถึงแม่สอด (ตาก)
นำโดย: ดร.วีระชัย ณ นคร, ดร.พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์์ ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเก่า (จังหวัดตาก)
เส้นทางศึกษาสัญจรที่ “พิทักษ์มรดกสยาม”
ขอนำเสนอครั้งนี้ เป็นเส้นทางเชื่อมร้อยเรื่องราวที่หลากหลายไว้ด้วยกัน ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ธรรมชาติ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเมืองเก่า มรดกภูมิปัญญาของชาวบ้านในการรักษาป่าต้นน้ำ และพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียงและยั่งยืน More>>>

24 - 30 November 2018
A VISIT TO SOME OF THE WORLD’S MOST EXQUISITE SCULPTURES IN THE ROCK CUT CAVES AND CAVE PAINTINGS OF MAHARASHTRA STATE, INDIA
Leader: Khun Euayporn Kerdchouay, Senior Consultant of the Siam Society

The state of Maharashtra has Mumbai (Bombay) as its capital and in terms of area is one of the largest states in India. There is a considerable number of places of interest in Maharashtra, particularly the world famous cave temples of Ajanta, Ellora, Elephanta, Karla and Bhaja. More>>>

1 December 2018
A day in Lopburi The glory and tragedy of King Narai
Leader: Dr. Dhiravat na Pombejra, former council member of the Siam Society

This full day excursion is built around the story of King Narai, who ruled over the Kingdom of Siam between 1656 and 1688. It was a time of great prosperity in trade, extensive diplomatic activity, and complex political intrigues. More>>>

29 December 2018 - 7 January 2019
A Cultural Tour of the Kingdom of Bhutan
Leader: Mrs. Bilaibhan Sampatisiri, Former President and Honorary Advisor to the Siam Society Council

Sandwiched between mighty neighbours - China to the north and India to the south, Bhutan is a tiny independent country about the same size as Switzerland. More>>>

Previous trips>>>

Booking

The Siam Society reserves the right to change the programme as necessary. Seats are limited. Please book your place as soon as possible. For further information and bookings please contact Khun Prasert or Khun Supanut.

Payment

Payment for study trips can be made in cash or by MasterCard or Visa at the office, or by bank transfer to the Siam Society travel account, Thai Military Bank, Asoke Branch saving account no. 053-2-18000-7. Please send a copy of the docket to the Society.