logo
logo

Study Trips

สยามสมาคมฯ จัดรายการท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ ค้างคืนวันหยุดสุดสัปดาห์ และเดินทางหลายวันในต่างประเทศ เป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ ศิลปวัฒนธรรม โดยปรกติสมาคมจะเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในสาขาต่างๆ หรือคุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นวิทยากร สมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางจะได้รับความสะดวกสบาย ทั้งด้านอาหาร และที่พัก โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่เหล่านั้นด้วย นอกจากนี้สยามสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งยินดีให้การช่วยเหลือในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้โดยสะดวก

Background

The Siam Society has an on-going programme of Study Trips. These trips range from one day local excursions, to trips to other countries in the region lasting several days. Wherever the trip is heading, the emphasis will be on nature, history, culture and religion. Where possible good facilities are used but this isn't always possible, for example when staying at a forestry station. Study Trips are often lead by scholars with an in-depth knowledge of the place being visited. The Siam Society has many contacts and sometimes this allows members to visit places not open to the general public.

Schedule

 

23 – 25 พฤศจิกายน 2561
มรดกภูมิปัญญาชาวบ้าน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม จากเนินมะปราง (พิษณุโลก) ถึงแม่สอด (ตาก)
นำโดย: ดร.วีระชัย ณ นคร, ดร.พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์์ ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเก่า (จังหวัดตาก)
เส้นทางศึกษาสัญจรที่ “พิทักษ์มรดกสยาม”
ขอนำเสนอครั้งนี้ เป็นเส้นทางเชื่อมร้อยเรื่องราวที่หลากหลายไว้ด้วยกัน ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ธรรมชาติ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเมืองเก่า มรดกภูมิปัญญาของชาวบ้านในการรักษาป่าต้นน้ำ และพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียงและยั่งยืน More>>>

24 - 30 November 2018
A VISIT TO SOME OF THE WORLD’S MOST EXQUISITE SCULPTURES IN THE ROCK CUT CAVES AND CAVE PAINTINGS OF MAHARASHTRA STATE, INDIA
Leader: Khun Euayporn Kerdchouay, Senior Consultant of the Siam Society

The state of Maharashtra has Mumbai (Bombay) as its capital and in terms of area is one of the largest states in India. There is a considerable number of places of interest in Maharashtra, particularly the world famous cave temples of Ajanta, Ellora, Elephanta, Karla and Bhaja. More>>>

1 December 2018
A day in Lopburi The glory and tragedy of King Narai
Leader: Dr. Dhiravat na Pombejra, former council member of the Siam Society

This full day excursion is built around the story of King Narai, who ruled over the Kingdom of Siam between 1656 and 1688. It was a time of great prosperity in trade, extensive diplomatic activity, and complex political intrigues. More>>>

15 December 2018
A Saturday hike in Chalerm Rattanakosin National Park Kanchanaburi province
Leader: Khun Supanut Hatchaleelaha, Program officer

Chalerm Rattanakosin National Park is located some 230 kilometres from Bangkok. It is the smallest of Kanchanaburi province’s five national parks. Within its 59 square kilometers, spectacular caves, waterfalls and peaceful forest trails are among the park highlights. More>>>

29 December 2018 - 7 January 2019
A Cultural Tour of the Kingdom of Bhutan
Leader: Mrs. Bilaibhan Sampatisiri, Former President and Honorary Advisor to the Siam Society Council

Sandwiched between mighty neighbours - China to the north and India to the south, Bhutan is a tiny independent country about the same size as Switzerland. More>>>

20 - 30 March 2019
The Camino de Santiago Portugal - Spain
Leader: Khun Jumbhot Chuasai, Former Honorary Secretary of the Siam Society

THE CAMINO DE SANTIAGO, also known as the Way of Saint James, is the name used to refer to all the routes that have lead pilgrims for centuries to where the apostle Saint James the Great is said to be buried. More>>>

Previous trips>>>

Booking

The Siam Society reserves the right to change the programme as necessary. Seats are limited. Please book your place as soon as possible. For further information and bookings please contact Khun Prasert or Khun Supanut.

Payment

Payment for study trips can be made in cash or by MasterCard or Visa at the office, or by bank transfer to the Siam Society travel account, Thai Military Bank, Asoke Branch saving account no. 053-2-18000-7. Please send a copy of the docket to the Society.