logo
logo

Study Trips

สยามสมาคมฯ จัดรายการท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ ค้างคืนวันหยุดสุดสัปดาห์ และเดินทางหลายวันในต่างประเทศ เป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ ศิลปวัฒนธรรม โดยปรกติสมาคมจะเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในสาขาต่างๆ หรือคุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นวิทยากร สมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางจะได้รับความสะดวกสบาย ทั้งด้านอาหาร และที่พัก โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่เหล่านั้นด้วย นอกจากนี้สยามสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งยินดีให้การช่วยเหลือในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้โดยสะดวก

Background

The Siam Society has an on-going programme of Study Trips. These trips range from one day local excursions, to trips to other countries in the region lasting several days. Wherever the trip is heading, the emphasis will be on nature, history, culture and religion. Where possible good facilities are used but this isn't always possible, for example when staying at a forestry station. Study Trips are often lead by scholars with an in-depth knowledge of the place being visited. The Siam Society has many contacts and sometimes this allows members to visit places not open to the general public.

Schedule

 

26 August 2017
A Study of Art and Architecture of Buddhist Temples in Mon Neighborhood Bangkrachao, Phra Pradeang
Leader: Khun Euayporn Kerdchouay,
Senior Consultant
Phra Pradaeng or Muang Nakhon Khuean Khan was built in the reign of King Rama I with the purpose of being a major frontier of Rattanakosin. The major labor of building Nakhon Khuean Khan town was Mon people who migrated to Siam between 1773 and 1815. More>>>

1 – 3 September 2017
A long weekend in Nan and Phrae Province
Leader: Khun Euayporn Kerdchouay,
Senior Consultant
Nan province is isolated and protected by mountains, located about 670 kilometres from Bangkok. In the past, the Nan kingdom developed as a small city-state and was frequently at the mercy of its more powerful neighbours. More>>>

7 – 11 September 2017
A VISIT TO NORTHERN VIETNAM
Leader: Khun Somlak Charoenpot,
Honorary Secretary
Northern Vietnam is a rich repository of history and tradition, with many of the country’s oldest temples and fortresses. It is also blessed with great natural grandeur, ranging from the high mountains and craggy canyons of the west, to the magical karst islands rising from Halong Bay in the east. More>>>

21 September - 2 October 2017
A visit to beautiful cities along Adriatic Coast Croatia and Montenegro
Leader: Khun Pikulkeaw Krairiksh, President of the Siam Society

Croatia - It is believed that the first tourists on the coast were the Viennese aristocracy who adored Opatija Riviera. With a wonderful coast and unspoiled countryside, Croatia has offered a great cultural landscape to visitors for centuries. More>>>

6 - 8 October 2017
A visit to Yangon's Urban Heritage
Leader: Mr. James Stent, Chairperson of Siamese Heritage Trust

Yangon is unique. The British seized Yangon in 1852 and made the city the capital of Burma in 1885. They constructed a great number of grand, impressive buildings in Victorian, Art Deco, British Burmese and Neoclassical style. More>>>

7 - 13 October 2017
Wildlife Study Trip to
Bardiya National Park, Nepal
Leader: Mr. Peter Laverick, Life Member

Nepal has a number of national parks containing a wide variety of wildlife in the Terai region – the lowlands along the border with India. The most accessible of these is the Chitwan National Park, but it has become a victim of its own success with a large number of visitors. More>>>

10 - 21 October 2017
Gansu, the Gateway to the Silk Road
Leader: Mrs. Eileen Deeley, Council Member of the Siam Society

Situated in the northwest of China, Gansu Province marks the end of China proper: its western frontier juts right into the borders of the vast steppes of Mongolia, the unforgiving deserts of Xinjiang and the high mountain wastelands of the Tibetan Plateau. More>>>

3 – 13 November 2017
A Visit to North West Iran
Leader: Khun Bilaibhan Sampatisiri, Former President

Iran has been home to organised urban settlements since at least 4000 BC and even from those times the history of Iran has been intertwined with the history of the region as a whole. Initially the Elamites and Medes paid tribute to the greater Mesopotamian powers of Sumeria and Neo-Assyria. More>>>

2 - 8 December 2017
A Study Trip to Cultural Sites in Central and Eastern Myanmar
Leader: Khun Euayporn Kerdchouay, Senior Consultant

Mandalay was founded by King Mindon in 1857, and the majority of the monuments there including the palace, the city walls, pagodas and monasteries were built in that year or soon after. The city took its name from the Mandalay Hill which is situated at the north-east corner of the present town. More>>>

Previous trips>>>

Booking

The Siam Society reserves the right to change the programme as necessary. Seats are limited. Please book your place as soon as possible. For further information and bookings please contact Khun Prasert or Khun Supanut.

Payment

Payment for study trips can be made in cash or by MasterCard or Visa at the office, or by bank transfer to the Siam Society travel account, Thai Military Bank, Asoke Branch saving account no. 053-2-18000-7. Please send a copy of the docket to the Society.